Groeisporen

Purpose_Coaching_Staafdiagram40

Een transformatieproces is alomvattend en dynamisch. Om ervoor te zorgen dat dit proces levendig blijft en de energie blijft stromen, zorgt Purpose Coaching voor kleine, concrete stappen. Dit gebeurt in vier groeisporen: Purpose & kernwaarden, Leiderschap, Medewerkers en Stakeholders. Per groeispoor bepalen we samen de mijlpalen en benodigde interventies. Hierdoor ontstaat een marsroute.

Hoe die marsroute eruit ziet is afhankelijk van de resultaten uit de de Purpose Maturity Review: wat zijn de belangrijkste waarden waar het bedrijf als eerste mee aan de slag wil? En wat zijn de Key Purpose Indicators die het succes van het bedrijf bepalen?


Groeispoor 1 - Ontginnen Purpose en Kernwaarden

In dit groeispoor onderzoeken we welk hoger doel van betekenis passend is bij uw bedrijf.

De Purpose is het hart van een succesvol duurzaam bedrijf. Het is de reden dat het bedrijf ooit is opgericht en de reden dat medewerkers voor het bedrijf hun bed uitkomen.  Door in dit spoor samen de Purpose te ontginnen, wordt betekenis gegeven aan de bestaansreden van uw bedrijf. Dit biedt een stevige houvast voor het onderscheidend vermogen én wendbaarheid van uw bedrijf.

Onderwerpen die in dit groeispoor aan de orde komen zijn:

Groeispoor 2 - Organiseren stakeholders

In dit groeispoor onderzoeken we hoe de gedroomde waardeketen er concreet uitziet, en welke consequenties dit heeft voor uw bedrijf.

In een volledig purpose-gedreven bedrijf gaat het erom waarde te creëren voor de hele keten. Dit lukt door het mogelijk maken van win-win situaties voor alle stakeholders: aandeelhouders, medewerkers, leveranciers, klanten, maatschappij en het milieu. Het gaat dus om meervoudige waardecreatie.

Denk in dit groeispoor aan vraagstukken als:

 • Hoe ziet de gemeenschappelijke waardenhiërarchie eruit?
 • Hoe ziet de organisatie eruit wanneer het bedrijf volledig purpose gedreven is?
 • Wat betekent dat voor de winstambitie?
 • Sluit de wijze van werving aan? En de beoordelingssystematiek?
 • Wat betekent dit voor de leveranciers en hun producten of diensten?

Groeispoor 3 - Dienend Leiderschap

In dit groeispoor begeleiden we leidinggevenden om te groeien naar een Purpose Leider.

Zoals in elk verandertraject hebben directie en leidinggevenden een cruciale rol. Als leidinggevende vervult u in de eerste plaats natuurlijk een voorbeeldrol. Uw gedrag is immers cruciaal voor de geloofwaardigheid en daarmee het succes van het transformatieproces. In de tweede plaats vervult u als leidinggevende een rol als storyteller. Door een helder kader en perspectief te bieden houdt u alle stakeholders binnenboord. Dit kan overigens ook betekenen dat wegen zich scheiden. De juiste balans vinden tussen ruimte en sturing staat in dit groeispoor centraal.

Vragen die in dit groeispoor aan de orde komen, zijn:

 • Handelt u zelf als leidinggevende vanuit gezag (“dare to care“) of meer vanuit macht?
 • Heeft u het lef om uw defensieve routines van controleren en beheren los te laten?
 • Of zit uw ego (risicomijdend) wellicht toch wat in de weg?
 • In hoeverre staat u als leidinggevende open voor input van uw medewerkers?
 • En hoe is het met uw reflectievermogen?

Groeispoor 4 - Zelforganiserende teams

In dit groeispoor begeleiden we medewerkers  om in hun kracht te komen, en de teams om zelfstandig te opereren.

Een snel wijzigende context, de zogenaamde VOCA-omgeving (volatiel, onzeker, complex, ambigu) vraagt om wendbaarheid en snel reageren. De kunst is om de medewerkers die het dichtst bij de klant staan, hiertoe in staat te stellen. Dat vergt een grote mate van autonomie van medewerkers. Ze moeten zelf beslissingen kunnen nemen, eigenaarschap ervaren (onvoorwaardelijk verantwoordelijkheid nemen) en zich competent voelen. De Purpose en kernwaarden biedt het kader voor elke medewerker om adequaat met wijzigende situaties om te gaan. Essentieel hierbij is dat elke medewerker zich vanuit eigen drijfveren heeft verbonden aan de Purpose en dit zelf heeft mogen vertalen naar de invulling van zijn werk.

Onderwerpen die in dit groeispoor aan de orde komen, zijn:

 • Competenties en vaardigheden
 • Persoonlijke drijfveren
 • Afspraken en handelingsperspectief
 • Teamdoelstelling

Contact

Meer weten over onze aanpak? Neem gerust contact met mij op.
tamara.ronteltap@purpose.coach | +31 6 25 64 11 11Postadres: Tweede Wittenburgerdwarsstraat 40, 1018LP Amsterdam
KVK: 67321240
BTWnr: NL131741573B01
rek.nr: NL19ASNB0707752590

Naam
Email
Bericht

Dank u wel! Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er is iets niet goed gegaan. Controleer alstublieft de velden.
© 2017 - Purpose Coaching | Website door S&S Online Marketing