Bloei!

Kenmerken van een bloeiend bedrijf met purpose

Op basis van internationale best practices heeft Purpose Coaching een inventarisatie gemaakt van de meest belangrijke waarden die uw bedrijf tot een succesvol purpose-gedreven organisatie maken.

 

  Groeispoor Purpose & kernwaarden Organiseren Stakeholders Dienend Leiderschap Zelforganiserende Teams
   Kenmerken        
1 integriteit Borgen consistentie kernwaarden;  ‘nee’ durven verkopen Belangen afwegen; niemand tekort doen Zorgvuldig omgaan met kwetsbare informatie Directe bereidheid om de ander te helpen
2 drijfveer Maatschappelijke meerwaarde op basis van prestaties Helder hoe elke stakeholder bijdraagt aan waardecreatie Eigen toekomstdroom verbinden aan organisatiedoelstelling Eigen toekomstdroom verbinden aan organisatiedoelstelling
3 kwetsbaarheid Openheid over gebreken, twijfels en dilemma’s Besluiten ten dienste van toegevoegde waarde voor systeem als geheel Groei-mindset; lef om defensieve routines los te laten Fouten maken is leren; elkaar durven bevragen
4 verbondenheid Korte time-to-learn cyclus Gericht op synergie Dialoog Gedeelde taal; eenheid
5 betrokkenheid Gewenste cultuur blijven versterken Gehele keten bewust van bijdrage aan purpose Veiligheid bieden middels oprecht persoonlijk contact Afstemming met elkaar én de omgeving
6 energie Bruist: productieve energie Spiraal opwaarts gericht: vanuit purpose stakeholders voeden Succes, hoe klein ook, collectief vieren Hoge intensiteit en kwaliteit
7 discipline Zaken oppakken en borgen Stakeholders gelijkwaardig blijven behandelen Ritme inbouwen en elke fase helemaal doorlopen Gefocust blijven op verbeteren
8 eigenaarschap Onder druk op koers blijven Elkaar scherp houden op win-win situaties Doorpakken op de momenten die ertoe doen Onvoorwaardelijk het verschil willen maken
9 reflectie Moreel kompas; van ego naar eco Eerlijke risico-afweging Eerlijk naar zichzelf en de omgeving Balans werk – welbevinden
10 diversiteit Selectie gericht op eigenschappen Samenwerking niet alleen gericht op harde waarden Tegemoet komen aan de verschillende behoeften Bewust van wat ‘passend’ is binnen het team
11 autonomie Normen en waarden van binnenuit Eigen afweging durven maken Podium voor inititatief Weet wat wat voor een team het wel en niet wil zijn
12 authenticiteit Continu in gesprek over de essentie van de organisatie Ketenpartners dragen vanuit eigen waarden bij In staat voorbeeldrol te vervullen door dicht bij zichzelf te blijven Bewust van eigen krachten, kwaliteiten en drijfveren
13 vitaliteit Laag verloop Ecosysteem in balans Aandacht voor persoonlijke groei op alle gebied Samengaan van lichaam en geest
14 procesgericht Gericht op handelingen die daadwerkelijk waarde toevoegen Elkaar zo goed mogelijk faciliteren; verwijderen van verspilling en ballast Snel toegang tot hulpbronnen, intern en extern Samenwerking op basis van rollen
15 erkenning Trots op elk onderdeel Vertrouwen in kennis en kunde werkvloer Waardering voor de medewerker als mens Expliciteren individuele bijdragen
16 besluitvorming Besluiten komen rationeel tot stand Fair players, vooral in moeilijke tijden Waarborgen van consistentie Slagvaardig; eigen werkwijze om besluiten te nemen
17 dilemma’s Cultuur van tegenspraak en dialoog Heldere afstemming en toewijzing van benodigde middelen Tegengestelde belangen aan elkaar weten te verbinden In staat om conflicten binnen het team zelf op te lossen
18 informatie Elke medewerker is ingewijd in financiële en operationele cijfers Kennisdeling met alle stakeholders Afnemers en leveranciers van informatie bij elkaar brengen Creatieve en innovatieve verbetervoorstellen
19 ruimte KPI’s gericht op bijdrage gemeenschappelijk doel Afstemming om zaken anders aan te pakken Faciliteren teams bij uitzoeken van vraagstukken Eigen teamklimaat met een heldere positionering
20 sturing Borgen vertaling langetermijn doelstellingen naar concrete acties Processen en systemen in samenhang Koppeling tussen actviteiten en resultaten; didactiek van de liefde Teamdoelstelling in lijn met organisatiedoelstelling
21 competent Lerende organisatie Lerende keten Zelflerend vermogen Effectief kunnen omgaan met de behoeften van de omgeving
22 extrinsieke beloning Arbeidsvoorwaarden conform veranderende norm Egalitaire verdeling van verdiensten Aandacht voor persoonlijke groei op alle gebied Opleidings- en ontwikkelkansen
23 intrinsieke beloning Proporties aanhouden Begrenzing van macht en invloed Aandacht voor persoonlijk welbevinden Zinvol werk, aansluitend op (groei)-behoefte

Contact

Meer weten over onze aanpak? Neem gerust contact met mij op.
tamara.ronteltap@purpose.coach | +31 6 25 64 11 11Postadres: Tweede Wittenburgerdwarsstraat 40, 1018LP Amsterdam
KVK: 67321240
BTWnr: NL131741573B01
rek.nr: NL19ASNB0707752590

Naam
Email
Bericht

Dank u wel! Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.
Er is iets niet goed gegaan. Controleer alstublieft de velden.
© 2017 - Purpose Coaching | Website door S&S Online Marketing